Thi công nội thất

Các bước tiến hành thi công gói nội thất công trình:

- Hoàn thiện bảng vẽ chi tiết và bảng vễ Shop drawing

- Lập tiến độ thi công theo từng hạng mục 

- Đặt hàng vật tư công trình

- Lên danh sách nhân công theo từng công đoạn

- Họp chốt tiến độ giữa các bộ phận thi công

- Tiến hành làm thủ tục và giấy tờ liên quan như xin phép thi công, mua bảo hiểm 3 bên, làm thẻ nhân công...

- Tiến hành thi công thông qua giám sát công trình và giám sát sản xuất

- Nghiệm thu từng hạng mục trước khi tiến hành hạng mục kế tiếp

- Nghiệm thu tổng thể công trình trước khi nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư công trình

- Ký kết các giấy tờ liên quan để thanh lý hợp đồng

- Lập kế hoạch chăm sóc bảo trì trong thời gian bảo hành và kế hoạch bảo dưỡng có phí sau bảo hành.