HỘI TRƯỜNG QUANG TRUNG

0đ

THI CONG HOAN THIEN HOI TRUONG


HỘI TRƯỜNG QUANG TRUNG

Thi công hoàn thiện hội trường

Diện tích 400m2

Địa chỉ : Khu phần miền Quang Trung, quận 12.