CÔNG TY DAITOH VIET NAM

0đ

CÔNG TY TNHH DAITOH VIỆT NAM

KCN AMATA ĐỒNG NAI.

Hạng mục thi công : 

- Thi công hệ thống mạng nội bộ

- Thi công vách ngăn phòng

- Thi công sơn nước

- Thi công đồ gỗ nội thất