VĂN PHÒNG NHÀ MÁY CTY LONG NHIÊN

CÔNG TRÌNH:

VĂN PHÒNG NHÀ MÁY CÔNG TY KÍNH LONG NHIÊN

CHỦ ĐẦU TƯ:

CTY LONG NHIÊN

QUI MÔ CÔNG TRÌNH:

200m2

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

Thiết kế, thi công hoàn thiện phần nội thất.

 

Kết nối với chúng tôi

Bài viết liên quan