MÃ SỐ : PGD- 01

0đ

PHÒNG LÃNH ĐẠO

Mã số : PGD- 01

Kích thước:

DÀI 1800-2400 ( cm )

RỘNG 800-1000

CAO : 750-780

 


Mã số : PGD- 01

Kích thước: 

DÀI 1800-2400 ( cm )

RỘNG 800-1000

CAO : 750-780

Chất liệu : Gỗ công nghiệp sơn PU , hoặc gỗ tự nhiên sơn PU.

Thi công theo yêu cầu của khách hàng